Jan Kaczyński- Żył lat 83

Odszedł do Pana dnia 17.08.2019r. Wystawienie dnia 18.08.2019r. od godz.14:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 19.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63 Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny O czym powiadamia pogrążona w głębokim

Jadwiga Łapko – żyła lat 72

Odeszła do Pana dnia 17.08.2019r. Wystawienie dnia 19.08.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 20.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul.Wysockiego

Leontyna Bartosiak -żyła lat 85

Odeszła do Pana dnia 16.08.2019r. Wystawienie dnia 20.08.2019r. od godz.9:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 20.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 11:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu w Starosielcach przy ul. św. Andrzeja Boboli

Stanisław Jabłonowski żył lat 88

Odszedł do Pana dnia 15.08.2019r. Wystawienie dnia 18.08.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Kościelnej 3 w Karakulach Wyprowadzenie z kaplicy dnia 19.08.2019r. Ceremonia. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowe przy ul.Kościelnej 3 w Karakulach Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Karakulach. O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu i

Teresa Mazurkiewicz żyła lat 88

Odeszła do Pana dnia 11.08.2019r. Wystawienie dnia 17.08.2019r. od godz. 11:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 17.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.13:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul.Antroniuk Fabryczny O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu

Mikołaj Dawidziuk żył lat 89

Odszedł do Pana dnia 13.08.2019r. Wystawienie dnia 15.08.2019r. od godz.15:00 do godz 18:00 Wystawienie urny dnia 16.08.2019r. od godz. 9:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 16.08.2019r Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich

Danuta Romaszewicz żyła 88 lat

Odeszła do Pana dnia 12.08.2019r. Wystawienie dnia13.08.2019r. od godz.17.00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Pogodna 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 14.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63 Pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul.Raginisa

Elżbieta Rabiczko żyła lat 55

Odeszła do Pana dnia 12.08.2019r. Wystawienie dnia 13.08.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 14.08.2019 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.14:00 w Kościele Św.Kazimierza przy ul.Św.Kazimierza 2 Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Życzeniem Rodziny jest nieprzynoszenie kwiatów. a złożenie ofiary

Edmund Antoni Kurnatowski żył lat 88

Odszedł do Pana dnia 10.08.2019r. Wystawienie dnia 13.08.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 14.08.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.13:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu i

Tymoteusz Raczkowski żyl lat 14

Odszedł do Pana dnia 10.08.2019r Wystawienie dnia 13.08.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 14.08.2019r. o godz. 10:45 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.11:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny O czym powiadamia pogrążona