Bartosz Wądołowski – żył lat 33

Odszedł do Pana dnia 29.12.2018r. Wystawienie urny dnia 19.01.2019r. od godz.11:00 w Kosciele pw. NMP z Guadalupe przy ul. Wrocławska 8 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele pw. NMP z Guadalupe przy ul. Wrocławska 8 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Karakulach

Henryk Maciejewski – żył 81

Odszedł do Pana dnia 15.01.2019r. Wystawienie dnia 17.01.2019r. od godz.17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 18.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego

Eugenia Szymaniuk – żyła lat 79

Odeszła do Pana dnia 15.01.2019r. Wystawienie dnia 18.01.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 19.01.2019r. o godz. 11:30 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele NMP Królowej Rodzin przy ul. NMP Królowej Rodzin Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk

Lucyna Gałecka – żyła lat 62

Odeszła do Pana dnia 14.01.2019r. Wystawienie dnia 16.01.2019r. od godz. 15:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 17.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny
Odszedł do Pana dnia 14.01.2019r. Wystawienie dnia 16.01.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 17.01.2019r. o godz.12:00 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.12:30 w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Ks.S.Suchowolca 27 Pogrzeb na Cmentarzu w Dojlidach O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu

Krzysztof Kreczko – żył lat 84

Odszedł do Pana dnia 14.01.2019r. Wystawienie dnia 15.01.2019r. od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 16.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny

Małgorzata Anna Karmazyn – żyła lat 67

Odeszła do Pana dnia 13.01.2019r. Wystawienie dnia 15.01.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 16.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul.Pogodnej 63 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul.Wysockiego

Maria Zielińska

Żyła lat 107 Odeszła do Pana dnia 11.01.2019r. Wystawienie dnia 13.01.2019r. od godz.15:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 14.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele Św. Kazimierza przy ul.Św.Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu W Boćkach O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu i

Maria Świderska żyła lat 91

Żyła lat 91 Odeszła do Pana dnia 10.01.2019r. Wystawienie dnia 10.01.2019r. od godz.15:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 11.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul.Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny O czym powiadamia pogrążona

Maria Danilczuk – żyła lat 97

Odeszła do Pana dnia 09.01.2019r. Wystawienie dnia 11.01.2019r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 12.01.2019r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.10:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul.Pogodnej 63 Pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul.Raginisa