Tadeusz Pochodowicz – żył lat 75

Odszedł do Pana dnia 20.09.2018r. Wystawienie dnia 21.09.2018r. od godz.17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 22.09.2018r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz.9:00 w Kościele św. Kazimierza Pogrzeb o godz. 14:00 na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego Prosimy nie przynosić kwiatów wolą zmarłego było pieniądze

Apolonia Malinowska – żyła lat 79

Odeszła do Pana dnia 17.09.2018r. Wystawienie dnia 19.09.2018r. od godz. 17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 20.09.2018r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Karakulach

Andrzej Karczewski – żył lat 63

Odszedł do Pana dnia 17.09.2018r. Wystawienie dnia 20.09.2018r. od godz.17:00 do godz 20:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Msza Św. żałobna odbędzie się dnia 21.09.2018r o godz.12:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63 Złożenie urny do grobu na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku
Odszedł do Pana dnia 17.09.2018r. Wystawienie dnia 19.09.2018r. od godz.17:00 do godz.19:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul.Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy dnia 20.09.2018r. o godz.12:00 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego

Władysław Kowalczuk – żył lat 100

Odszedł do Pana dnia 16.09.2018r. Wystawienie dnia 17.09.2018r. od godz. 17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 18.09.2018r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny

Henryk Jaworowski – żył lat 81

Odszedł do Pana dnia 14.09.2018r. Wystawienie dnia 16.09.2018r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 17.09.2018r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul. Raginisa

Barbara Supronik – żyła lat 58

Odeszła do Pana dnia 15.09.2018r. Wystawienie dnia 17.09.2018r. od godz. 18:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 18.09.2018r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 14:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul.św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego
Odeszła do Pana dnia 14.09.2018r. Wystawienie dnia 16.09.218r. od godz.16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 17.09.2018r o godz. 13:45 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 14:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego

Józef Wierzchowski – żył lat 67

Odszedł do Pana dnia 12.09.2018r. Nabożeństwo pożegnalne dnia 15.09.2018r. od godz.10:00 w Kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Narewce Pogrzeb na Cmentarzu Prawosławnym w Narewce

Witalis Pogorzelski – żył lat 86

Odszedł do Pana dnia 12.09.2018r. Wystawienie dnia 14.09.2018r. od godz. 17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 15.09.2018r. o godz. 10:00 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:30 w Kościele NMP Królowej Rodzin przy ul.NMP Królowej Rodzin Pogrzeb na Cmentarzu w Kobylinie – Borzymach