• Paweł Malinowski żył lat 34

  Odszedł do Pana dnia 08.02.2023r. Wystawienie dnia 09.02.2023r. od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 10.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele pw. św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Pogrzeb na Cmentarzu w Grabówce Rodzina prosi o nieprzynosze...
 • Lila Żurawska żyła lat 73

  Odeszła do Pana dnia 08.02.2023r. Wystawienie dnia 13.02.2023r. od godz. 09:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 13.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fab...
 • Stanisława Łupińska – żyła lat 78

  Odeszła do Pana dnia 08.02.2023r. Wystawienie dnia 10.02.2023r. od godz. 8:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 10.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabr...
 • Alicja Kackiełło żyła lat 69

  Odeszła do Pana dnia 07.02.2023r. Wystawienie dnia 08.02.2023r od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 09.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabr...
 • Irena Michałowska żyła lat 81

  Odeszła do Pana dnia 06.02.2023r. Wystawienie dnia 09.02.2023r. od godz. 10:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 09.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego O czym powiada...
 • Janina Błachno żyła lat 94

  Odeszła do Pana dnia 04.02.2023r. Wystawienie dnia 08.02.2023r. od godz. 11:30 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 08.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul..Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu św. Rocha przy ul.. Antoniuk Fab...
 • Kazimiera Wierzbicka żyła lat 89

  Odeszła do Pana dnia 05.02.2023r. Wystawienie dnia 07.02.2023r od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 08.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabr...
 • Helena Lilia Wrocka żyła lat 88

  Odeszła do Pana dnia 05.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się dnia 07.02.2023 o godz. 13:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Złożenie urny do grobu na Cmentarzu Farnym przy ul. Raginisa O czym powiadamia pogrążona w głębokim żalu i smutku Rodzina...
 • Andrzej Roszko – żył lat 72

  Odszedł do Pana dnia 05.02.2023r. Wystawienie dnia 07.02.2023r. od godz. 17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 08.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 12:00 w Kościele pw. św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Karakulach...
 • Jan Krawczyk – żył lat 70

  Odszedł do Pana dnia 04.02.2023r. Wystawienie dnia 06.02.2023r. od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Antoniuk Fabryczny 45 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 07.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu św. Rocha przy ul. Antoniuk...
 • Maria Hajduk żyła lat 67

  Odeszła do Pana dnia 02.02.2023r. Wystawienie dnia 06.02.2023r. od godz. 16:00 do godz. 19:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 07.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 11:00 w Kościele św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Złożenie urny do grobu na Cmentarzu Farnym przy...
 • Andrzej Stanisław Polcyn żył lat 63

  Odszedł do Pana dnia 02.02.2023r. Wystawienie dnia 03.02.2023r. od godz. 17:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 04.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej Pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul. Raginisa...
 • Teresa Szakodyn żyła lat 89

  Odeszła do Pana dnia 01.02.2023r. Wystawienie dnia 05.02.2023r. od godz. 15:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. Pogodnej 63 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 06.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 11:00 w Kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej Pogrzeb na Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Wysockiego...
 • Jacek Szumińśki żył lat 58

  Odszedł do Pana dnia 01.02.2023r. Wystawienie dnia 03.02.2023r. od godz. 16:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 04.02.2023r. Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele pw. św. Kazimierza przy ul. św. Kazimierza 2 Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Karakulach O czym powiadamia...
 • Jerzy Andrzejewski – żył lat 93

  Odszedł do Pana dnia 30.01.2023r. Wystawienie dnia 01.02.2023r. od godz. 08:00 w Kaplicy Centrum Pogrzebowego przy ul. św. Kazimierza 2 Wyprowadzenie z kaplicy do Kościoła dnia 01.02.2023r. o godz. 9:45 Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny Pogrzeb na Cmentarzu św. Rocha przy ul. ...
TOP