Kremacja zwłok – wciąż temat tabu?

Prawdopodobnie każda osoba oznajmiająca, że chce zostać po śmierci skremowana, robi to z jakiegoś konkretnego powodu. W Polsce takimi powodami są przede wszystkim koszty kremacji, które mogą okazać się niższe niż w przypadku tradycyjnego pochówku oraz chęć dbania o środowisko, gdyż kremacja zwłok jest procesem wysoce ekologicznym. Gdzieniegdzie na świecie spopielanie ciała jest jednak traktowana inaczej – czasem jako moda, a czasem nawet jako forma buntu przeciwko „skostniałej” tradycji.

W Polsce trudno mówić o modzie na kremację zwłok

Pomimo, że zakłady pogrzebowe przyjmują coraz więcej zleceń na kremacje, trudno mówić tu o modzie czy trendzie dotyczącym całego społeczeństwa. Polska pozostaje krajem katolickim, stąd też nie ma co się spodziewać nagłego odejścia od pochówku tradycyjnego.

W innych kręgach kulturowych można jednak było dostrzec swoiste mody na kremację. Dotyczyło to na przykład najbardziej zamożnych ludzi z krajów zachodniej Europy, którzy swego czasu doszukiwali się w takiej formie pochówku podkreślenia swojego wyższego statusu społecznego. Była to także forma polemiki z doktryną kościoła, która jeszcze na początku lat osiemdziesiątych zabraniała kremacji.

Oprócz ludzi bogatych i wykształconych, kremacja stała się popularną formą pogrzebu także wśród artystów, którzy upatrywali w niej szansy na trwałe oddzielenie duszy od ciała oraz wśród młodzieży wyznającej zasadę „carpe diem”, podkreślającą to, jak ważne jest to by cieszyć się życiem oraz jak nietrwałym bytem jest ciało ludzkie.

Od mody do normy

piękna urna na prochy po kremacjiNiezależnie od tego, jakimi pobudkami kierowali się ludzie decydujący się na pośmiertne spopielenie ciała gdy kremacja była jeszcze nowością, sprawili oni, że w wielu krajach kremowanie zwłok stała się normą. Szczególnie podkreślane są zalety takie jak:

  • Obniżenie kosztów pogrzebu,
  • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na cmentarzu,
  • Proekologiczność całego procesu,
  • Kwestie higieniczne,
  • Dostępność krematoriów.

Kremacja zwłok – kierunek dla Polski

Pomimo dużego przywiązania polskiego społeczeństwa do tradycji, raczej nieuniknionym jest to, że kremacje będą stanowiły coraz większy odsetek spośród wszystkich pogrzebów. Społeczeństwo się zmienia, przez co zmienia się też podejście do wyznawania religii i przestrzegania zasad, które przez wielu uważane są obecnie za przestarzałe. To, w połączeniu z powstawaniem kolejnych domów pogrzebowych z krematoriami sprawia, że rośnie zarówno zainteresowanie kremacją, jak i jej dostępność w ofertach pogrzebowych na przykład w Białymstoku.

Ostateczna decyzja co do formy pochówku zawsze będzie jednakowoż należała do osoby zmarłej lub jej bliskich. Oprócz religii decyzja o spopieleniu ciała może być uwarunkowana przez wiele czynników takich jak poglądy, spojrzenie na rzeczywistość, wyznanie (lub jego brak) czy choćby kwestie ochrony środowiska.

Coraz trudniej buduje się także nowe cmentarze, a miejsc na tych istniejących ubywa bardzo szybko. Może to sprawić, że na pewnym etapie zacznie brakować po prostu miejsc na nekropoliach, a kremacja zwłok stanie się po prostu koniecznością.

Zadzwoń do nas 85 654 00 01