Tradycja spopielania zwłok

W Polsce kremacja zwłok jest procesem mało znanym. Przyczyn można szukać zapewne w niskiej dostępności usługi na terenie kraju w porównaniu ze standardowym pochówkiem, oraz w podejściu psychologicznym rodziny i bliskich do ciałopalenia.

Inne religie

Ta forma chowania ciała ludzkiego po śmierci w religiach pierwotnych funkcjonowała już około 100 lat p.n.e.

U Słowian ubierano zmarłego w najlepsze szaty i umieszczano obok przedmioty, których używał na co dzień. Prochy przesypywano do glinianych naczyń i zakopywano w grobach.

W Judaizmie jest to kwestia dyskusyjna, ponieważ uważa się, że kremacja zwłok jest formą pogańską z którą Judaizm się nie zgadza. Niektórzy judaiści zgadzają się na pochówek prochów złożonych w trumnie.

Chrześcijaństwo z trzech powodów nie pochwalało kremacji zwłok:

  • ciało jest uświęcone, ponieważ przyjęło sakramenty;
  • za życia ciało stało się jednością z duszą, która je zamieszkiwała;
  • kremacja była praktyką pogan;
  • Jezusa pochowano, a nie skremowano.

W Katolicyzmie od 1997 roku za zgodą miejscowego biskupa zezwala się na pochówek w urnach w miejscach do tego przeznaczonych, tzw. kolumbariach.

Prawosławie zakazuje kremacji, ponieważ uważa ją za proces uniemożliwiający zmartwychwstanie. Dopuszcza taką możliwość w razie epidemii, jednak w warunkach codziennych, nad zwłokami skremowanymi kapłan nie odprawi żadnych obrzędów religijnych.

Protestantyzm akceptuje kremację zwłok i zezwala na rozsypywanie prochów w specjalnych „ogrodach pamięci”.

Świadkowie Jehowy dopuszczają kremację. Wyjątek stanowią Mormoni.

Islam nie bierze pod uwagę spopielania zwłok, ponieważ ciało pośmiertnie musi być zwrócone w stronę Mekki.

Buddyzm uważa kremacją ciała za okazję do przedstawienie przemijalności i nietrwałości egzystencji ludzkiej. W ich świadomości nie należy się przywiązywać do rzeczy materialnych.

Regulacje polskiego prawa

Według polskiego prawa, skremowane zwłoki można pochować w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach czy poprzez złożenie zwłok w morzu, szczególnie w przypadkach, kiedy śmierć tam nastąpiła. Szczątki pochodzące ze spopielania zwłok należy pochować w kolumbariach, czyli budowlach z wydzielonymi miejscami na urny. Zazwyczaj zlokalizowane są na cmentarzach.

Czy każdy zakład pogrzebowy w kraju dokonuje kremacji zwłok?

Choć kremacja zwłok staje się coraz bardziej popularną formą chowania zmarłych w Polsce, to nie wszystkie domy pogrzebowe mają taką możliwość. Zakład pogrzebowy w Białymstoku jako jeden z nielicznych posiada krematorium, które jest niezbędnym pomieszczeniem do wykonania procesu kremacji. Pełen szacunku dla osoby zmarłej proces przygotowania do kremacji jest priorytetem współczesnych firm świadczących usługi pogrzebowe.

Nasz zakład funeralny w Białymstoku gwarantuje dyspozycyjność 24 godziny na dobę oraz pomoc we wszystkich przygotowaniach do Ostatniej Posługi. W razie pytań zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy. Usługę kremacji zwłok, wybór urny, oraz przygotowania do pogrzebu wycenimy na miejscu, z indywidualnym podejściem do każdego Klienta.

Zadzwoń do nas 85 654 00 01