7 istotnych kwestii finansowych związanych z usługami pogrzebowymi – na co warto zwrócić uwagę?

Przyziemna kwestia finansowania pogrzebu dotyka bliskich osoby zmarłej niezależnie od rodzaju pochówku oraz ustaleń dotyczących usług pogrzebowych, natomiast przedmiotem działań jest zawsze możliwość uregulowania wszelkich należności wobec zakładu pogrzebowego bez nadmiernych opóźnień, aby sprawy materialne nie zakłócały późniejszego czasu żałoby. W tej materii Państwa sprzymierzeńcami są właśnie zakłady pogrzebowy oraz poszczególne instytucje.

Środki na sfinansowanie usług pogrzebowych w praktyce

Bez względu na okoliczności śmierci oraz sytuację zawodową i materialną osoby zmarłej, usługi pogrzebowe mogą zostać sfinansowane przez instytucje, które dysponują środkami przeznaczonymi na ten cel. Najbardziej powszechne pozostaje uzyskanie zasiłku pogrzebowego ze Skarbu Państwa, natomiast zależnie od szczegółów, mogą to być również alternatywne rozwiązania. Poniżej przedstawiamy kilka rzeczowych przykładów.

1. Bezgotówkowe usługi pogrzebowe

Przed uzyskaniem danej formy dofinansowania lub zasiłku można nawiązać współpracę z zakładem pogrzebowym bez posiadania określonej kwoty. Na podstawie podpisanej umowy rozliczenia nastąpią, gdy otrzymacie Państwo środki, na przykład w ramach określonego zasiłku.

2. Pochówek osoby ubezpieczonej

Osoba pracująca, pobierająca emeryturę, rentę, ucząca się oraz w każdej innej sytuacji objętej ubezpieczeniem, zostawia po sobie prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Zasiłek ten odbiera członek rodziny lub inna osoba upoważniona, przedkładając w ZUS odpowiednie zaświadczenia, a także rachunki z zakładu pogrzebowego.

3. Pochówek osoby nieubezpieczonej

W takiej sytuacji standardowy zasiłek nie przysługuje na osobę zmarłą, lecz na inną osobę ubezpieczoną, zazwyczaj z najbliższej rodziny, która przejmuje na siebie finansowanie pogrzebu, a tym samym nabywa prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Jeżeli natomiast bliscy osoby zmarłej również nie są ubezpieczeni, pogrzeb sfinansować może właściwy Zakład Opieki Społecznej.

4. Optymalizacja kosztów usług pogrzebowych

Niezależnie od otrzymanego świadczenia finansowego można tak dostosować wartość całej obsługi pogrzebu, aby nie przekraczała ona określonej kwoty. Różnice w cenach dotyczą na przykład trumien, ubrania dla osoby zmarłej oraz kwiatów i wieńców zamówionych w ramach współpracy z zakładem pogrzebowym, jednak zawsze z zachowaniem odpowiedniej jakości usług.

Samochód z zakładu pogrzebowego

5. Bez organizowania stypy

Elementem nieobowiązkowym jest stypa. Można ją ograniczyć do niewielkiego przyjęcia dla najbliższej rodziny, urządzonego w lokalu, można także zrezygnować całkowicie z takiego spotkania albo zaprosić gości do domu. W przypadku wątpliwości zawsze warto zasięgnąć porady w tej kwestii u obsługi zakładu pogrzebowego.

6. Czas na odebranie zasiłku pogrzebowego

Wniosek o zasiłek pogrzebowy we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć maksymalnie do 12 miesięcy od daty śmierci danej osoby lub od daty wydania aktu zgonu. Świadczenie wypłacane jest niezwłocznie w przypadku braku przeciwwskazań, a najpóźniej do 30 dni w przypadku wyjaśniania poszczególnych wątpliwości.

7. Kwestie finansowe zawarte w umowie

Jeżeli chcecie Państwo uiścić należności z tytułu zorganizowania pogrzebu po zakończeniu ceremonii i po uzyskaniu określonych środków, zapis taki będzie zawarty w umowie z domem pogrzebowym. Są to formalności, które obu stronom dają pewność rzetelnej i pomyślnej współpracy w niełatwym okresie żałoby.

Usługi pogrzebowe a niezbędne koszty pogrzebu

Do niekwestionowanych kosztów pogrzebu należy zaliczyć przede wszystkim wartość trumny, ubrania dla osoby zmarłej, a także odprawienie nabożeństwa żałobnego oraz pochówek w grobie ziemnym z tabliczką i użytkowanie tego miejsca na cmentarzu. Jako dodatkowe usługi pogrzebowe można uwzględnić zorganizowanie stypy, budowę pomnika, transport gości na cmentarz.

Współpraca z solidnym domem pogrzebowym usprawni wszelkie kwestie organizacyjne

Zależnie od Państwa możliwości oraz oczekiwań warto ustalić szczegóły pogrzebu, aby mieć pewność, że domknięte zostaną wszelkie wątki finansowe. Wybierając rzetelny zakład pogrzebowy można w każdej chwili uzyskać od jego obsługi szczegółowe informacje dotyczące finansowania pogrzebu.

Zadzwoń do nas 85 654 00 01