Jakie argumenty przemawiają za kremacją? 5 realnych korzyści

Decyzja o kremacji wynika zazwyczaj z ostatniej woli osoby zmarłej lub indywidualnych ustaleń z rodziną i jest to powszechnie znana alternatywa dla tradycyjnego pochówku. Przed podjęciem decyzji o spopieleniu można zasięgnąć informacji w wybranym domu pogrzebowym oraz poznać szczegóły dotyczące poszczególnych etapów przygotowań oraz co do samego aktu spopielenia. Za skorzystaniem z usług krematorium przemawiają liczne argumenty. Warto je poznać, aby podjąć świadomą decyzję.

Alternatywa dla tradycyjnego pochówku, czyli kremacja w praktyce

Przywiązanie do tradycji jest znacznie bardziej widoczne wśród osób starszych, niemniej jednak osoby w różnym wieku chcą świadomie decydować za życia, aby po śmierci ich ciało zostało poddane kremacji. Współczesne krematoria to nowoczesne kompleksy, odpowiednio przygotowane i wyposażone, co dodatkowo przemawia za wysoki poziomem takich usług. Jakie jeszcze argumenty warto wziąć pod uwagę?

1. Możliwe „dochowanie”, bez konieczności kupowania nowego miejsca

Okres karencji po tradycyjnym pochówku to 20 lat do czasu, aż na danym miejscu będzie można pochować kolejną osobę. Jeżeli zatem pogrzeb organizowany jest przed upływem tego czasu, warto rozważyć kremację. W jej przypadku karencja nie obowiązuje, a urnę można złożyć do tego samego grobu przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku.

2. Akceptowalność społeczna

Zanim krematoria rzeczywiście pojawią się w danej przestrzeni społecznej, zjawisko spopielania wywołuje znacznie więcej zastrzeżeń, wynikających głównie z niewiedzy. Realna obecność krematorium oraz jego sprawne funkcjonowanie sprawia, że kremacje są częściej wybierane jako ostatnia wola osoby zmarłej, a tym samym bardziej akceptowalne.

Front zakładu pogrzebowego Białystok

3. Akceptacja przez kościół rzymskokatolicki

Jeżeli wszystkie działania odbywają się z odpowiednim poszanowaniem zwłok oraz czczeniem pamięci, nie ma przeciwwskazań do kremacji. Od roku 1963 jest to oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ spopielanie odbywa się współcześnie w godnych warunkach, z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

4. Bez negatywnych skojarzeń

Nawiązywanie do czasów wojny oraz dawnych obyczajów, które uznawały pochówek inny niż tradycyjny za niegodne traktowanie osoby zmarłej, ustępuje miejsca współczesnemu myśleniu o kremacji, jako o nowoczesnej, powszechnie dostępnej alternatywie. Istotna jest właśnie dostępność, natomiast każdy człowiek ma prawo do podjęcia samodzielnej decyzji za życia.

5. Względy ekologiczne

Naturalne procesy dotykające ciało osoby zmarłej zostają całkowicie zatrzymane przez proces spopielania. Prochy zamknięte w urnie są nieszkodliwe dla środowiska, mają ostateczną formę i nie ulegają dalszemu rozkładowi. Sam proces kremacji jest natomiast bezdymny oraz bezzapachowy, spopielanie następuje pod wpływem temperatury, bez bezpośredniego oddziaływania ognia.

Kwestie finansowe dotyczące kremacji – zależnie od rodzaju pochówku

Wśród powyższych argumentów nie została wymieniona różnica w kosztach pogrzebu, ponieważ jest to odrębna materia, zależna od ewentualnego tworzenia pomnika. Jeżeli pochówek urny następuje do ziemi w formie tradycyjnego grobu lub do pomnika, który już istnieje, wartość usługi jest porównywalna z tradycyjnym pogrzebaniem trumny. Jeżeli natomiast w koszt usługi wliczana jest budowa nagrobka, końcowa wartość może znacznie wzrosnąć.

Co do ogólnych zaleceń, warto znaleźć krematorium, którego ceny nie odbiegają od średniej na rynku lokalnym, a jakość usług jest zawsze wysoka. Takie połączenie sprawia, że można godnie pożegnać bliską osobę, zlecić proces kremacji, przeznaczając na ten cel ustaloną wcześniej z zakładem pogrzebowym kwotę. Organizacja pogrzebu nie dotyczy bowiem samej kremacji – zazwyczaj obejmuje również szereg innych działań, takich jak transport osób obecnych na pogrzebie czy stypę.

Warto rozważyć kremację, aby świadomie podjąć decyzję

Decyzja o preferowanym sposobie pochówku i przekazanie tej decyzji bliskim odciąży ich w trudnych chwilach żałoby. Bardziej powszechną formą pochówku jest nadal ta tradycyjna, dlatego jasno wyrażona wola o kremacji jako preferowanym rozwiązaniu pozwoli, przynajmniej teoretycznie, uregulować tę kwestię.

Zadzwoń do nas 85 654 00 01