Organizacja pogrzebu część 2.: kremacja zwłok w nowoczesnym krematorium

Już 300 lat przed naszą erą kremacje były powszechną formą przygotowywania zmarłych do pochówku w Europie, a spopielone ciała chowano w specjalnej glinianej urnie lub wsypywano bezpośrednio do dołu w ziemi. Obecnie korzystając z usług innowacyjnego krematorium, wybieracie Państwo rozwiązanie na miarę oczekiwań, gdzie wszelkie działania prowadzone są w trosce o godność osoby zmarłej oraz spokój jej bliskich, a także z zachowaniem wszelkich standardów dotyczących samego procesu spopielania.

Krematorium – alternatywa dla tradycyjnego pochówku

Popularność kremacji wynika między innymi z tego, że spopielanie ciała przestało być współcześnie kojarzone z dramatycznymi dziejami wojennymi, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Mechanizmy działania krematorium są zatem postrzegane jako standardowe i niezbędne do otrzymania prochów osoby zmarłej, przygotowanych na pochówek w urnie. Niezależnie od motywacji, wola zmarłego lub jego najbliższych o kremacji może zostać spełniona.

Spośród argumentów przemawiających za wyborem kremacji warto wymienić na przykład:

  • wybór rodzaju pochówku – urna może również zostać pochowana w grobie rodzinnym za zgodą właściciela tego grobu, natomiast trzecią opcją jest kolumbarium – ściana w formie grobów murowanych,
  • względy ekologiczne – procesy dotykające ciało pochowane w grobie mogą przyczyniać się chociażby do zanieczyszczania wód gruntowych, natomiast spopielanie odbywa się w nowoczesnych krematoriach, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska, zasada ich działania daje efekt bezdymny i bezzapachowy,
  • względy ekonomiczne – pochówek bez konieczności wykupienia miejsca na cmentarzu oznacza zmniejszenie ogólnych kosztów pogrzebu; atut ten jest również istotny podczas transportu w kraju lub za granicę ze względu na różnicę między masą oraz gabarytami trumny i urny; w przypadku urny koszty są nieporównywalnie niższe.

Profesjonalne piece kremacyjne są standardem w krematoriach. Po spopieleniu zwłok można przeprowadzić kolejne etapy pogrzebu.

Kompleksowa obsługa w trosce o spokój rodziny, czyli w drodze do krematorium

Proces kremacji poprzedzony jest czynnościami higienicznymi i przygotowaniem zwłok do spopielenia. Bliscy nie są angażowani w te działania, całość odbywa się z udziałem pracowników krematorium, niemniej jednak można mieć pewność, że poszczególne etapy przeprowadzane są w sposób profesjonalny, z poszanowaniem pamięci o osobie zmarłej.

Ostatnia droga z centrum pgrzebowego

Standardem jest również transport urny karawanem, jeżeli pochówek odbywa się na cmentarzu lub w kolumbarium oddalonych od miejsca kremacji.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kremacji – o tym należy pamiętać

Kremacja zwłok to procedura, która opiera się na przedłożeniu odpowiednich dokumentów, należy zatem mieć wypełniony wniosek w formie zezwolenia, w którym to zezwalamy danemu krematorium na spopielenie zwłok danej osoby. Wnioskodawcą powinna być osoba spokrewniona lub zajmująca się organizacją kremacji. Niezbędny jest również odpis skrócony aktu zgonu lub ksero aktu zgonu z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Zadzwoń do nas 85 654 00 01